Батерии

Алкални батерии (Alkaline batteries)

Алкалните/магнезиеви батерии се отличават с висок енергиен заряд, средно тегло, сравнително безопасни са при изхвърляне, притежават "дълъг живот". Използвани са за светлинни източници и за уреди с нужда от силен ток. Капацитетът на този вид батерии е силно зависим от товара. С течение на времето, алкалните батерии са податливи на изтичане на калиев хидроксид, който може да доведе до дихателни проблеми и дразнене на очите и кожата. Това може да се избегне, като не се опитват да се презареждат алкалните клетки и не стига до смесване на различни видове батерии в едно и също устройство.

Живачни батерии (Mercury batteries)

Предимствата на тези батерии е дълъг срок на годност (до 10 години) и стабилно изходно напрежение. Съществува забрана за тяхната масова продажба, преди това са се изполвали за дигитални часовници, радио комукации и джобни ел. инструменти. Към момента се произвеждат само за употреба от специалисти поради токсичността им.

Сребърно-окисни батерии (Silver-oxide batteries)

Като техни предимства отчитаме големия капацитет и ток, както и по-висок потенциал и енергийна плътност, пред литий технологиите. Батериите сребърен оксид имат дълъг живот и много висока енергия, но и забранителни разходи за повечето приложения, поради високата цена на сребро. Те са на разположение или в много малки размери, където количеството на използваното сребро е малко и не е значителен принос към общите разходи за продукта или в големи батерии, където характеристиките на сребърен оксид чувствително надвишават разходните съображения. Такова приложение е производството на Марк 37 торпеда и Алфа клас подводници. Те са основен източник на енергия и във всички космически кораби Аполо.

Батериите сребърен оксид стават опасни, когато започнат да изтичат, което обикновено се получава в срок от пет години от момента на пускането им в употреба, което е техния нормален живот.

Литиево-йонни батерии (LiIon batteries)

Литиево-йонните батерии са най-актуалната в момента технология в света на мобилните комуникации и цифровите апарати. Те имат оптимално съотношение между продължителността на работа при минимален обем и тегло. Поради високото им напрежение те не могат директно да заменят обикновените кръгли батерии. Като техни предимства можем да изтъкнем и следните факти: нисък саморазряд (около 5% на месец), липса на ефекта на паметта, неангажираща експлоатация – не е необходимо да се чака пълен разряд за да започне следващото зареждане, имат сравнително дълъг живот 2-3 години, независимо дали са работили, или не! Техни недостатъци са високата цена, невъзможността за рециклиране, стареене дори да не се използват, работа само при положителна температура. При интензивна работа батерията може да издържи до 18 месеца работа, а вече над 24 месеца батерията практически не става за нищо. Li-Ion батерията е наистина един оптимален вариант между цена и качество.

Никел-кадмиеви батерии (NiCd batteries) - ветерана на батериите

Изпитана и надеждна технология, която все по-рядко се срещa, но продължава да се използва в стационарните безжични телефони. Приоритетите на този вид батерии се изразяват в работа при широк диапазон от температура, дълъг период на експлоатация (около 3 год.), слаба чувствителност при неправилна работа с тях, ниска цена. Като недостатъци изтъкваме големите размери и тегло, необходимост от периодично напълно разреждане и зареждане, садържание на кадмий, което изисква специална технология за унищожаване, ограничена възможност за рециклиране, тъй като е необходимо специално оборудване.

Цинк-въглеродни батерии (Zinc-carbon batteries)

Цинк-въглеродните батерии постепенно излизат от употреба, въпреки ниската си цена, себестойността на получената енергия е доста висока, защото капацитетът им е 2-3 пъти по-малък, отколкото при алкалните батерии. Те са много подходящи за непретенциозни към захранването уреди, например малък радиоприемник, джобно фенерче или стенен часовник. Напълно неподходящи са за уреди с повишена консумация на ток и циклично натоварване, като фотоапарат.

Цинк-въздушни батерии (Zinc-air batteries)

Цинк - въздух батериите са с основни приоритети високата плътност на енергия и сравнително евтиното производство. Те се използват предимно в слуховите апарати.

Цинк-хлоридни батерии (Zinc-chloride batteries)

Цинк-хлоридните батерии осигуряват по-висок капацитет от цинк–въглеродните, при едно и също натоварване. Те са с много ниско вътрешно съпротивление, което увеличава техния живот. Използват се за непретенциозни консуматори, каквито са джобните фенерчета, малки радиприемници и др.

Никел-кадмиеви батерии (NiCd batteries) - ветерана на батериите

Изпитана и надеждна технология, която все по-рядко се срещa, но продължава да се използва в стационарните безжични телефони. Приоритетите на този вид батерии се изразяват в работа при широк диапазон от температура, дълъг период на експлоатация (около 3 год.), слаба чувствителност при неправилна работа с тях, ниска цена. Като недостатъци изтъкваме големите размери и тегло, необходимост от периодично напълно разреждане и зареждане, садържание на кадмий, което изисква специална технология за унищожаване, ограничена възможност за рециклиране, тъй като е необходимо специално оборудване.

Никел-металхидридни батерии (NIMH batteries)

Никел-металхидридните батерии (NiMH) са най-разпространеният вид на пазара. Използват се най-вече в средния и нисък клас мобилни телефони. Предимствата на този вид батерии са ниската цена, нелоши експлотационни характеристики, по-малки габарити и тегло в сравнение с NiCd, както и ниска токсичност, т.е. това са възможно най-екологично чистите батерии. В сравнение с никел-кадмиевите този вид батерии са по-чувствителни към ниски температури, като при -10 °С способността им да отдават ток става забележимо по-ниска.Техните недостатъци могат да бъдат изтъкнати в следния ред: малък живот (само 500 цикъла заряд/разряд), необходимост от правилна експлоатация. Под правилна екслотация се има предвид необходимостта поне 2 пъти месечно батерията да се изтощи напълно и съответно да се направи пълен заряд, което от своя страна е доста ангажиращо.

Термални батерии (Thermal batteries)

Този вид батерии са напълно без поддръжка в продължение на много дълго съхранение на годност и са единствените източници на енергия, които могат да работят надеждно, при много тежки условия, притежават различни размери.

Термалните батерии са с висок топлинен заряд и се използват само за военни приложения.

Водно-активни батерии (Water -activated batteries)

Водно–активните батерии са специално проектирани да бъдат по-благоприятни за околната среда, поради липсата на тежки метали. Други техни плюсове са сигурност, и здравина, те са с леко тегло и висока плътност на енергия, имат дълъг неактивиран срок на годност и не изискват специална поддръжка. Основният им недостатък е, че веднъж активирани те трябва да бъдат заменени.

Използват се най-често при радиосонди и приложения за спешни случаи. Активират се по време на употреба, чрез добавяне или потапяне във вода или добавяне на воден електролит.

Хартиени батерии (Paper batteries)

През август 2007г, разработка на д-р Роберт Линхарт създала хартиена батерия с подредени карбонови нанотрабички, направени да функционират като литиево йонна батерия и суперкапацитатор. Листовете могат да бъдат сгъвани, разтягани или късани на многобройни парчета без да губят ефикасността и волтажа си. Също така можели да се разработят във всички размери. Тяхната лекота и ниска цена ги прави атрактивни за джобните у-ва, самолетите и автомобилите.