Успешно сътрудничество!

Рекобат АД доказа успешно изпълнението на целите си за разделно събиране и оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори за 2015г.

Успешно сътрудничество!

Рекобат АД доказа успешно изпълнението на целите си за разделно събиране и оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори за 2015г.

Въз основа на годишния доклад на организацията с фактически констатации, във връзка с изпълнение на задълженията си за разделно събиране и оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, Министърът на околната среда и водите определи лицата, членуващи в Рекобат АД, които НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 2015 година със Заповед № РД-256/16.05.2016г.

Благодарим на всички свои членове за ползотворното сътрудничество и оказаното доверие!