Решение № ООп-НУБА-03-05 / 28.11.2022 г. на МОСВ

Поради допусната фактическа грешка в текстовете на Решение № ООп-НУБА-03-03 / 15.11.2022 г. и Решение № ООп-НУБА-03-04 / 15.11.2022 г. на МОСВ, се прави следната поправка:
Навсякъде обозначението на акта, изписано като "Решение № ООп-НУБА-02-03 / 02.11.2017 г." да се чете "Решение № ООп-НУБА-03-01 / 25.10.2017 г."

Решение № ООп-НУБА-03-05 / 28.11.2022 г. на МОСВ

Поради допусната фактическа грешка в текстовете на Решение № ООп-НУБА-03-03 / 15.11.2022 г. и Решение № ООп-НУБА-03-04 / 15.11.2022 г. на МОСВ, се прави следната поправка:
Навсякъде обозначението на акта, изписано като "Решение № ООп-НУБА-02-03 / 02.11.2017 г." да се чете "Решение № ООп-НУБА-03-01 / 25.10.2017 г."

Поради допусната фактическа грешка в текстовете на Решение № ООп-НУБА-03-03 / 15.11.2022 г. и Решение № ООп-НУБА-03-04 / 15.11.2022 г. с Решение № ООп-НУБА-03-05 / 28.11.2022 г. на МОСВ, се прави следната поправка:
Навсякъде обозначението на акта, изписано като "Решение № ООп-НУБА-02-03 / 02.11.2017 г." да се чете "Решение № ООп-НУБА-03-01 / 25.10.2017 г."