Решение № ООп-НУБА-03-03 / 15.11.2022 г. на МОСВ

МОСВ изменя Решение № ООп-НУБА-03-00 / 25.02.2013 г. на Рекобат АД, въз основа на представената актуализирана програма за управление на отпадъците по чл. 53, ал. 1 от ЗУО.

Решение № ООп-НУБА-03-03 / 15.11.2022 г. на МОСВ

МОСВ изменя Решение № ООп-НУБА-03-00 / 25.02.2013 г. на Рекобат АД, въз основа на представената актуализирана програма за управление на отпадъците по чл. 53, ал. 1 от ЗУО.

Решение № ООп-НУБА-03-03 / 15.11.2022 г. на МОСВ изменя Решение № ООп-НУБА-03-00 / 25.02.2013 г., неразделна част от което са Решение № ООп-НУБА-03-01 / 02.11.2017 г. и Решение № ООп-НУБА-03-02 / 03.07.2020 г. на Рекобат АД, въз основа на представената актуализирана програма за управление на отпадъците по чл. 53, ал. 1 от ЗУО, която е съобразена с изискванията на ЗУО и чл. 22, ал. 1 от Наредбата за батерии а акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори и която утвърждава.