Рекобат АД - съобщение

Рекобат АД доказа пред Министъра на околната среда и водите изпълнението на целите на своите членове за 2022 г.

Рекобат АД - съобщение

Рекобат АД доказа пред Министъра на околната среда и водите изпълнението на целите на своите членове за 2022 г.

Лицата, членуващи в организацията НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 2022 година, което е видно от Заповед № РД-603/17.08.2023 г., публикувана на сайта на МОСВ.