Рекобат АД - съобщение

Рекобат АД доказа пред Министъра на околната среда и водите изпълнението на целите на своите членове за 2021 г.

Рекобат АД - съобщение

Рекобат АД доказа пред Министъра на околната среда и водите изпълнението на целите на своите членове за 2021 г.

В Заповед № РД-492 / 10.06.2022 г. на МОСВ целите на Рекобат АД бяха признати за изпълнени.
Лицата, членуващи в организацията НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 2021 година, което е видно от Приложение № 2 към Заповед № РД-492 / 10.06.2022 г., публикувано на сайта на МОСВ.