Рекобат АД - съобщение

Рекобат АД доказа пред Министъра на околната среда и водите изпълнението на целите на своите членове за 2020 г.

Рекобат АД - съобщение

Рекобат АД доказа пред Министъра на околната среда и водите изпълнението на целите на своите членове за 2020 г.

Лицата, членуващи в организацията НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 2020 година, което е видно от Заповед № РД-535/19.05.2021 г., публикувана на сайта на МОСВ.