Рекобат АД - съобщение

Рекобат АД доказа пред Министъра на околната среда и водите изпълнението на целите на своите членове за 2019 г.

Рекобат АД - съобщение

Рекобат АД доказа пред Министъра на околната среда и водите изпълнението на целите на своите членове за 2019 г.

Лицата, членуващи в организацията НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 2019 година, което е видно от Заповед № РД-403/26.05.2020 г. публикувана на сайта на МОСВ.