Информационно-образователна програма и почистване на град Каспичан!

На 23 април 2010 г. РЕКОБАТ, БУЛЕКОПАК АД и „ЕКО-ЕЛ България” АД, организираха екологичен хепънинг, като по този начин се включиха в пролетното почистване на града, организирано от Община Каспичан.

Информационно-образователна програма и почистване на град Каспичан!

На 23 април 2010 г. РЕКОБАТ, БУЛЕКОПАК АД и „ЕКО-ЕЛ България” АД, организираха екологичен хепънинг, като по този начин се включиха в пролетното почистване на града, организирано от Община Каспичан.

РЕКОБАТ /Организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори/, БУЛЕКОПАК АД /организация по оползотворяване на опаковки/ и „ЕКО-ЕЛ България” АД /Организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване/ представиха по подходящ за децата начин своята дейност и за пореден път разясниха на учениците защо трябва да разделят отпадъците и да ги изхвърлят на подходящите за целта места, както и какви са ползите от рециклирането и оползотворяването им. Последвалите игри и забавления с много предметни награди допълнително затвърдиха наученото от децата и ги мотивираха да участват в процеса на разделно сметосъбиране.

Заедно с игрите в парка беше осигурен и камион, който извози натрупани отпадъци от нерегламентирани сметища на територията на общината.