До членовете не "Рекобат" АД

Рекобат АД доказа пред Министъра на околната среда и водите изпълнението на целите на своите членове.

До членовете не "Рекобат" АД

Рекобат АД доказа пред Министъра на околната среда и водите изпълнението на целите на своите членове.

Лицата, членуващи в организацията НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 2014 година, което е видно от Заповед № РД-330/20.05.2015 г. публикувана на сайта на МОСВ.