Повече за ползите и вредите от батериите

Вероятно много хора не знаят, че един от най-страшните замърсители на околната среда са батериите, които изхвърляме в кофата за боклук. Днес те са навсякъде, включително и на места, където не всеки се замисля, че са поставени - от стенния часовник и дистанционното на телевизора, до мобилния телефон и преносимия компютър. Все по-нарастващата им употреба генерира огромно количество тежки и опасни химикали, които чрез боклука попадат в почвите и способстват за непредсказуеми последици в бъдещето.

Автомобилен акумулатор

Автомобилен акумулатор е тип акумулатор, доставящ електрическа енергия в автомобила. Той може да бъде Стартерен, доставящ електричество до стартера, светлините и запалителната система на двигателя, или Тягов - използван като основен източник на електромобила. Автомобилните акумулатори имат различно използване и други елементи са използвани заедно с олово - калций, кадмий или стронций за промяна на плътността, твърдостта или порестостта на пластините, позволяваща по-лесното им производство.

Рециклиране

Рециклирането на батериите представлява подмяна на акумулаторните елементи в тях с нови и евентуално препрограмиране или подмяна на контролера на заряда. Успехът не винаги е гарантиран, защото контролерът, разположен в батерията, може да е повреден или умишлено да не допуска подмяна на акумулаторните елементи. Съществуват различни методи за сработване на контролера с новите акумулатори, за да се повиши успеваемостта.

Загадъчните батерии на Вавилон

През 1938 г. австрийският археолог д-р Вилхелм Кьоних открива в килера на музей предмет, който ще промени драстично всички концепции за древната наука. Намереното от него, датиращо от преди две хилядолетия, петнадесетсантиметрово гърне от ярка жълта глина съдържа меден цилиндър с размери 13 на 4 см. Краят на медения цилиндър е запоен с оловно-калаена сплав в съотношение 60:40, равняваща се на най-добрата съвременна сплав. Долната част на цилиндъра се помества в легло от гофриран меден диск и е запечатана с нещо, подобно на смола или асвалт. Друг изолационен слой асвалт запечатва върха на цилиндъра и крепи неподвижна желязна пръчка, изправена в центъра на медния цилиндър. По пръчката има доказателства за разяждане от киселина. Имайки познания в областта на механиката, д-р Кьоних се досетил, че тази конфигурация на глинено гърне не е случайна и всъщност е древна материя. Древната батерия в музея на Багдад датира от Партианската персийска окупация, между 248 г.пр.н.е. и 226 г.

За нас

За нас

РЕКОБАТ АД, притежава Разрешение № ООп-НУБА-03-02/03.07.2020г. издадено от Министерството на околната среда и водите за извършване на дейност като Организация по оползотворяване за изпълнение задълженията на производителите и лицата пускащи на пазара в страната батерии и акумулатори по Закона за управление на отпадъците. ГЛАВЕН ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ на РЕКОБАТ АД по организиране на дейностите и прилагане на система за разделно събиране, временно съхраняване, транспортиране и рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), с оглед достигане на целите за събиране и рециклиране е „МЕТАРЕКС” ООД. Организация по оползотворяване РЕКОБАТ АД е юридическо лице, регистрирано по търговския закон, което не разпределя печалба и управлява дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА).

Новини

Решение № ООп-НУБА-03-05 / 28.11.2022 г. на МОСВ

16.01.2023

Поради допусната фактическа грешка в текстовете на Решение № ООп-НУБА-03-03 / 15.11.2022 г. и Решение № ООп-НУБА-03-04 / 15.11.2022 г. на МОСВ, се прави следната поправка:
Навсякъде обозначението на акта, изписано като "Решение № ООп-НУБА-02-03 / 02.11.2017 г." да се чете "Решение № ООп-НУБА-03-01 / 25.10.2017 г."

научи още

Решение № ООп-НУБА-03-04 / 15.11.2022 г. на МОСВ

18.11.2022

МОСВ продължава срока на действие на Решение № ООп-НУБА-03-00 / 25.02.2013 г. на Рекобат АД до 31.12.2026 г., въз основа на представената актуализирана програма за управление на отпадъците по чл. 53, ал. 1 от ЗУО.

научи още

Решение № ООп-НУБА-03-03 / 15.11.2022 г. на МОСВ

17.11.2022

МОСВ изменя Решение № ООп-НУБА-03-00 / 25.02.2013 г. на Рекобат АД, въз основа на представената актуализирана програма за управление на отпадъците по чл. 53, ал. 1 от ЗУО.

научи още

Рекобат АД - съобщение

10.06.2022

Рекобат АД доказа пред Министъра на околната среда и водите изпълнението на целите на своите членове за 2021 г.

научи още

Рекобат АД - съобщение

20.05.2021

Рекобат АД доказа пред Министъра на околната среда и водите изпълнението на целите на своите членове за 2020 г.

научи още

Рекобат АД - съобщение

26.05.2020

Рекобат АД доказа пред Министъра на околната среда и водите изпълнението на целите на своите членове за 2019 г.

научи още