СРЕБЪРНООКИСНИ БАТЕРИИ

Печат

Сребърно-окисни батерии (Silver-oxide batteries)
Като техни предимства отчитаме големия капацитет и ток, както и по-висок потенциал и енергийна плътност, пред литий технологиите. Батериите сребърен оксид имат дълъг живот и много висока енергия, но и забранителни разходи за повечето приложения, поради високата цена на сребро. Те са на разположение или в много малки размери, където количеството на използваното сребро е малко и не е значителен принос към общите разходи за продукта или в големи батерии, където характеристиките на сребърен оксид чувствително надвишават разходните съображения. Такова приложение е производството на Марк 37 торпеда и Алфа клас подводници. Те са основен източник на енергия и във всички космически кораби Аполо.
Батериите сребърен оксид стават опасни, когато започнат да изтичат, което обикновено се получава в срок от пет години от момента на пускането им в употреба, което е техния нормален живот.