www.bulecopack.com

Печат ПДФ

bulecopackАкционерно дружество Булекопак е създадено през месец август 2004г. Разрешение за дейност като организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки Булекопак АД получава на 20 ноември 2004г. В изпълнение на задълженията си като организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, Булекопак АД осъществява следните дейности:
- организиране и управление на дейности по разделно събиране, транспортиране, сортиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки;
- организиране и осъществяване на информационни и рекламни кампании за популяризиране на разделното събиране на отпадъци от опаковки
- изготвяне и реализиране на образователни програми, насочени към детските заведения и учебни институции, целящи популяризиране на  дейностите по разделно събиране и рециклиране на отпадъци от опаковки;
- организиране на семинари и други срещи за популяризиране на целите и задачите на дружеството.