До членовете на "Рекобат" АД

Вторник, 23 Май 2017 12:59 svetlio
Печат ПДФ

Рекобат АД доказа пред Министъра на околната среда и водите изпълнението на целите на своите членове за 2018г.

Лицата, членуващи в организацията НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 2018 година, което е видно от Заповед № РД-377/13.05.2019 г. публикувана на сайта на МОСВ.

Последно променен на Понеделник, 20 Май 2019 11:46