Начало Информация Новини До всички членове

До всички членове

Печат ПДФ

Рекобат АД за поредна година доказа пред Министъра на околната среда и водите изпълнението на целите на своите членове.
Лицата, членуващи в организацията НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 2013 година, което е видно от Заповед № РД 388/20.05.2014 год. публикувана на сайта на МОСВ.