Начало Информация Новини Добре свършена работа!

Добре свършена работа!

Печат ПДФ

Рекобат АД доказа успешно изпълнението на целите си за разделно събиране и оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори за 2010г.

Въз основа на годишния доклад на организацията с фактически констатации, във връзка с изпълнение на задълженията си за разделно събиране и оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, Министърът на околната среда и водите определи лицата, членуващи в Рекобат АД, които НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 2010 година със Заповед № РД-324/16.05.2011г.

Благодарим на всички свои членове за ползотворното сътрудничество и оказаното доверие!