Зевзек 2011

Печат ПДФ

 

plakat

 

На 15.04.2011г. „ЕКО-ЕЛ БЪЛГАРИЯ” АД, „БУЛЕКОПАК” АД и „РЕКОБАТ” АД съвместно с Община Каспичан и Общински съвет Каспичан организират „ЗА ЕДИН ПО-ЧИСТ СВЯТ И С ПОВЕЧЕ УСМИВКИ!” информационна кампания, популяризираща разделното събиране на отпадъци.

Целеви групи:

* деца в риск – Дом за деца лишен от родителски грижи „Слънце” (ДДЛРГ);
* социална група от третата възраст с ограничени физически възможности и увреждания – Дом за възрастни хора с увреждания;
* служители от общинска администрация;
* общински съветници;
* граждани от град Каспичан.

Мероприятия:

* Забавно-разавлекателна презентация с децата от ДДЛРГ „Слънце”.
Начало: 9.00 ч.
Място: ДДЛРГ „Слънце”
* Викторина
* Забавни игри
* Обучителни дейности по Еко-култура

* Еко-кампания по събиране на отпадъци в тревните площи, парковете и улични пространства със служители от общинска администрация и общински съветници в град Каспичан, извозване по заявка от домове на граждани отпадъци от ЕЕО.
Начало: 9.30 ч. до 12.00 ч.
Място: град Каспичан

* Презентиране на дейността на Еко организациите в ДЦВХУ – с.Кюлевча.
Начало: 11.00 ч.
Място: ДЦВХУ – с.Кюлевча
* Кратко представяне на трите Еко организации
* Въпроси и отговори по Еко-тематиката
* Учебна тренировка за проверка и усвояване на практика по оползотворяването на различните видове отпадъци

* Работна среща с Ръководството на Общината и Общинския съвет за разработка на стратегия (насоки) за работа в екологичната сфера и дейностите по оползотворяване на отпадъците.
Начало: 13.00 ч.
Място: Община Каспичан