Партньори

Печат ПДФ

Наши партньори са:

ЛИЦА, ПУСКАЩИ НА ПАЗАРА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

Производители, вносители, лица, които въвежда от друга държава - членка на ЕО, и всички лица, установени в ЕО, които независимо от начина на продажба, включително чрез средства за продажба от разстояние в съответствие с чл. 48, ал. 1 от Закона за защита на потребителите, пускат за първи път на територията на Република България като част от своята търговска и професионална дейност батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства.

ОБЩИНИ, ИЗПЪЛНЯВАЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

РЕКОБАТ АД предлага на общините Договор за разделно събиране на НУБА. След обсъждане на особеностите и спецификата на системите за разделно събиране във всяка конкретна община се разполагат подходящи съдове за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори на нейна територия.

ХОРА И ОРГАНИЗАЦИИ С НАГЛАСА ДА ПАЗЯТ ОКОЛНАТА СРЕДА ЧИСТА И ДА СЪХРАНЯВАТ РЕСУРСИТЕ НА ПЛАНЕТАТА

РЕКОБАТ АД активно предприе действия за поставяне на постоянни съдове и подходящи кутии, предвидени за старите батерии и акумулатори в офисите на свои партньори и приятели, във верига магазини, училища и детски градини, места с голям човекопоток.