ЦИНК–ВЪГЛЕРОДНИ БАТЕРИИ

Печат ПДФ
Цинк-въглеродни батерии (Zinc-carbon batteries)
Цинк-въглеродните батерии постепенно излизат от употреба, въпреки ниската си цена, себестойността на получената енергия е доста висока, защото капацитетът им е 2-3 пъти по-малък, отколкото при алкалните батерии. Те са много подходящи за непретенциозни към захранването уреди, например малък радиоприемник, джобно фенерче или стенен часовник. Напълно неподходящи са за уреди с повишена консумация на ток и циклично натоварване, като фотоапарат.