НИКЕЛ–МЕТАЛХИДРИДНИ БАТЕРИИ

Печат ПДФ

Никел-металхидридни батерии (NIMH batteries)

Никел-металхидридните батерии (NiMH) са най-разпространеният вид на пазара. Използват се най-вече в средния и нисък клас мобилни телефони. Предимствата на този вид батерии са ниската цена, нелоши експлотационни характеристики, по-малки габарити и тегло в сравнение с NiCd, както и ниска токсичност, т.е. това са възможно най-екологично чистите батерии. В сравнение с никел-кадмиевите този вид батерии са по-чувствителни към ниски температури, като при -10 °С способността им да отдават ток става забележимо по-ниска.Техните недостатъци могат да бъдат изтъкнати в следния ред: малък живот (само 500 цикъла заряд/разряд), необходимост от правилна експлоатация. Под правилна екслотация се има предвид необходимостта поне 2 пъти месечно батерията да се изтощи напълно и съответно да се направи пълен заряд, което от своя страна е доста ангажиращо.