ТЕРМАЛНИ БАТЕРИИ

Печат ПДФ

Термални батерии (Thermal batteries)
Този вид батерии са напълно без поддръжка в продължение на много дълго съхранение на годност и са единствените източници на енергия, които могат да работят надеждно, при много тежки условия, притежават различни размери.
Термалните батерии са с висок топлинен заряд и се използват само за военни приложения.