До членовете не "Рекобат" АД

Четвъртък, 28 Май 2015 13:19 svetlio
Печат ПДФ

Рекобат АД доказа пред Министъра на околната среда и водите изпълнението на целите на своите членове.

Лицата, членуващи в организацията НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 2014 година, което е видно от Заповед № РД-330/20.05.2015 г. публикувана на сайта на МОСВ.

Последно променен на Четвъртък, 09 Юли 2015 08:12