До членовете на "Рекобат" АД

Вторник, 26 Май 2020 00:00 Recobat
Печат ПДФ

Рекобат АД доказа пред Министъра на околната среда и водите изпълнението на целите на своите членове за 2019 г.


Лицата, членуващи в организацията НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 2019 година, което е видно от Заповед № РД-403/26.05.2020 г. публикувана на сайта на МОСВ.

Последна промяна ( Четвъртък, 14 Януари 2021 11:17 )
 


Страница 1 от 3

Последни новини

Успешно сътрудничество!
Рекобат АД доказа успешно изпълнението на целите си за разделно събиране и оползо...
До членовете не "Рекобат" АД
Рекобат АД доказа пред Министъра на околната среда и водите изпълнението на цели...
До всички членове
Рекобат АД за поредна година доказа пред Министъра на околната среда и водите изп...
Информационна кампания - Септември 2013г.
На 24.09.2013г. "Рекобат" АД ще проведе информационна кампания с ученици от училищата в ...
Добре свършена работа!
Рекобат АД доказа успешно изпълнението на целите си за разделно събиране и оползо...
Информационно-образователна кампания - Хитрино, Венец
През месец май 2011г. „ЕКО-ЕЛ БЪЛГАРИЯ” АД и „РЕКОБАТ” АД продължават информацио...
ЗЕЛЕНА АКЦИЯ на сдружение "СИЯЙНА ЗОРА" и "РЕКОБАТ" АД
 ДA ПОДКРЕПИМ ХОРАТА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ, КАТО СЪЩЕВРЕМЕННО СПОМОГНЕМ ...
До всички членове
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,     Използваме случая да Ви информираме, че на 08.04.2011...
Информационно-образователна кампания - Каспичан 2011
На 15.04.2011г. се проведе образователна среща на представители на „ЕКО-ЕЛ БЪЛГАРИЯ”...
Зевзек 2011
    На 15.04.2011г. „ЕКО-ЕЛ БЪЛГАРИЯ” АД, „БУЛЕКОПАК” АД и „РЕКОБАТ” АД съвместно ...

Полезни връзки

www.ecoel.bg
www.ecoel.bg - Организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване....
www.metarex.net
Метарекс ООД е основано през 1992 г., като една от първите частни български компании,занимаващи се с рециклиране и търговия с отпадъци....
www.bulecopack.com
Акционерно дружество Булекопак е създадено през месец август 2004г. Разрешение за дейност като организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки Булекопак АД...

Рекобат АД

 

РЕКОБАТ АД, притежава Разрешение № ООп-48-00/25.03.2010г. издадено от Министерството на околната среда и водите за извършване на дейност като Организация по оползотворяване за изпълнение задълженията на производителите и вносителите на батерии и акумулатори по чл.64, ал. 1 във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.    
ГЛАВЕН ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ на РЕКОБАТ АД по организиране на дейностите и прилагане на система за разделно събиране, временно съхраняване, транспортиране и рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), с оглед достигане на целите за събиране и рециклиране е „МЕТАРЕКС” ООД.
Организация по оползотворяване РЕКОБАТ АД е юридическо лице, регистрирано по търговския закон, което не разпределя печалба и управлява дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА).